Ceník

Základní sazba: 500 Kč / hod / pracovník

Doprava: 10 Kč / km

  • Cestovní náklady jsou účtovány jako cesta tam i zpět
  • U zakázek většího rozsahu je možné domluvit individuální ceny
  • Doprava na větší vzdálenosti je účtována po dohodě